Специализирани консултантски услуги в сферата на околната среда и водите

Специализирани консултантски услуги в сферата на околната среда и водите

Специализирани консултантски услуги в сферата на околната среда и водите

Специализирани консултантски услуги в сферата на околната среда и водите

Кои сме ние

Екосистем В2 ЕООД

Ние сме специализирана консултантска фирма, която предоставя услуги в областите биологино разнообразие и управление на защитени територии, управление на водите, екологични оценки и оценка на проекти в сферата на околната среда и водите.
Днес фирмата вече има 15 години опит и над 30 успешни проекта, изпълнени за възложители от България и ЕС.

Последни проекти