Познанието и добрите практики в областта на околната среда се развиват с бързи темпове. Политиките, законодателството технологичните решения днес са много по-различни, дори в сравнение с кратък период от 10 години назад. Това налага бизнеса и публичните институции непрекъснато да развиват своя капацитет и да въвеждат устойчиви екологични решения в работата си.

Ние предлагаме специализирани обучения, съобразени с конкретните нужди на клиента и избягваме шаблона на готовите обучителни програми.