Екологично образование

Екологичното образование цели да формира критично отношение и по-голяма информираност за екологичните предизвикателства, пред които е изправено нашето общество, и да стимулира хората от всички възрасти да поемат своята отговорност към опазването на природата. Като част от по-широката концепция на образование за устойчиво развитие, то разкрива взаимодействията между екологичните, икономическите и социалните процеси и тяхното единство.

Предлагаме разработването на специализирани учебни програми и материали, насочени към различни възрастови групи, които да подкрепят предучилищното и училищното образование с интересни и интерактивни материали.