Екосистем В2 ЕООД

Екосистем В2 ЕООД е специализирана консултантска фирма, която предоставя услуги в областите биологино разнообразие и управление на защитени територии, управление на водите, екологични оценки и оценка на проекти в сферата на околната среда и водите.

Основана през 2006 г. под наименованието Алфеус ЕООД, днес фирмата вече има 15 години опит и над 30 успешни проекта, изпълнени за възложители от България и ЕС.

Фирмата работи с доказани експерти в областите екология, горско стопанство, качество на водите, изменение на климата и др.

Управител на фирмата е Венцислав Василев, експерт с 18 години професионален опит в разработването, управлението и изпълнението на проекти и консултантски услуги в сферите на управлението на водите, биоразнообразието и оценката на околната среда. Магистър по екология и опазване на околната среда със следдипломна квалификация по приложение на географските информационни системи в горското стопанство и опазването на околната среда.