Проекти

Оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в района на завод за алуминиеви профили и детайли Etem-Gestamp

Оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в района на завод за алуминиеви профили и детайли Etem-Gestamp
Etem Group и Gestamp Group оперират в съвместно дружество в България, фокусирано върху екструдиране и обработка на алуминиеви профили и производство на алуминиеви детайли за автомобилната индустрия. Компаниите сa ангажирани към смекчаването на своя отпечатък върху околната среда и прилагат холистична политика за корпоративна отговорност и устойчивост.

През 2023 г. Екосистем ООД извърши оценка на биоразнообразието и екосистемните услуги в района на завода като част от сертифицирането по Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard. Оценката има за цел да гарантира, че клиентът ще управлява своите въздействия върху биоразнообразието и екосистемните услуги в съответствие с общо приета йерархия за смекчаване за защита на екосистемите, местообитанията и видовете.