Проекти

Обучение за работа с данни от Copernicus Climate Change Service (C3S)

Обучение за работа с данни от Copernicus Climate Change Service (C3S)
Обучението е част от Услугата C3S User learning Services (C3S ULS) на Програма Copernicus и е насочено към изследователи, експерти и секторни крайни потребители (например в земеделието, управление на водите и устройство на територията), които решават проблеми свързани с адаптация към изменението на климата.
Обучението за България беше организирано и проведено от интернационален екип, който включи експерти от Wageningen University & Research, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, GEO Polymorphic Cloud и Екосистем В2.

Климатичните услуги на Програма Copernicus са достъпни от този сайт: https://climate.copernicus.eu/

Дори и да сте пропуснали обучението, можете да получите достъп до пълните обучителни ресурси след като се регистрирате на платформата C3S ULS: https://uls.climate.copernicus.eu/