Проекти

Програма за партньорство областта на околната среда за присъединяване към ЕС (EPPA)

Програма за партньорство областта на околната среда за присъединяване към ЕС (EPPA)

Програмата за партньорство на ЕС в областта на околната среда за присъединяване (EPPA) в Западните Балкани и Турция се стреми да бъде основен двигател на реформата и развитието на управлението на околната среда чрез спазване на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда. Основни бенефициенти са министерствата на околната среда на Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Косово*, Черна гора, Сърбия и Турция.

Екосистем В2, като подизпълнител на NIRAS и Австрийска агенция за околната среда, осигури експерти за изпълнението на Компонент „Природа” с разработването на Проучване за изграждане на зелена инфраструктура и екологична свързаност в Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Сърбия.

Проучването е официално публикувано от Европейската комисия през 2021 г. тук.