Проекти

Участие в биогеографския процес за Натура 2000

Участие в биогеографския процес за Натура 2000
Осигуряване на експертиза за провеждането на Биогеографския процес за екологичната мрежа Натура 2000. Фирмата беше ангажирана от Wageningen University & Research (Нидерландия) в рамките на договор, възложен от Европейската комисия през 2018 г.

Биогеографският процес за Натура 2000 цели сътрудничество на много заинтересовани страни на биогеографско ниво и включва семинари, работни срещи и дейности за ефективно управление управление, мониторинг, финансиране и докладване на мрежата Натура 2000. Повече информация тук.